Bedrijfsinformatie

Dit is de enige officiële website van Spiralex BV. Spiralex BV is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.

Spiralex BV is een bedrijf geregistreerd in Nederland onder bedrijfsnummer 58929193 en is gevestigd op de Riga 6K, 2993 LW te Barendrecht.

E-mailadres: info@spiralex.nl

Website voorwaarden

De onderstaande voorwaarden regelen uw gebruik van deze website en door deze website te bezoeken, gaat u ermee akkoord hieraan gebonden te zijn. Gebruik de website niet als u deze voorwaarden niet accepteert. We kunnen deze voorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen door de voorwaarden op deze website bij te werken. Het is uw verantwoordelijkheid om de websitevoorwaarden elke keer dat u de website bezoekt te bekijken om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van onze nieuwste algemene voorwaarden. Uw gebruik van deze website nadat er een wijziging is aangebracht, betekent dat u akkoord gaat met de herziene voorwaarden.

Deze website is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

 

Producten en diensten

Het verstrekken van details van producten en diensten op deze website is niet, en mag niet worden opgevat als, een aanbod om dergelijke producten of diensten te verkopen of te leveren, en de verkoper of leverancier kan uw aanbod altijd naar eigen goeddunken accepteren of afwijzen.

Alle producten en diensten op deze website zijn onderhevig aan beschikbaarheid en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden ingetrokken. Alle producten en diensten en alle prijzen kunnen ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Algemene voorwaarden voor individuele producten en diensten

Deze websitevoorwaarden moeten worden gelezen in samenhang met de afzonderlijke voorwaarden voor de verkoop of levering van de afzonderlijke producten of diensten waarnaar op deze website wordt verwezen. In geval van inconsistentie tussen deze voorwaarden en de specifieke product- of servicevoorwaarden, prevaleren de laatste.

 

Informatie over producten en diensten

Hoewel we er alles aan hebben gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website up-to-date en nauwkeurig is, kunnen noch wij, noch andere derde partijen verantwoordelijkheid aanvaarden voor uw vertrouwen in enige informatie op deze website.

Controleer altijd de beschikbaarheid van producten bij ons en voor nauwkeurige informatie over de kenmerken en specificaties van de producten.

Controleer altijd de voorwaarden waaronder een product of dienst wordt geleverd voordat u een toezegging doet.

Toegang van buiten Nederland

Deze specificaties (inclusief wat optioneel is en wat standaard is) kunnen in andere markten verschillen. Sommige afbeeldingen kunnen echter van modellen zijn die op andere markten worden geleverd.

De informatie en andere materialen op deze website voldoen mogelijk niet aan de wetten in landen buiten Nederland. Als u ervoor kiest om deze website van buiten Nederland te bezoeken, bent u verantwoordelijk om na te gaan in hoeverre lokale wetten van toepassing zijn en om te voldoen aan lokale wetten.

Beschikbaarheid van de website

We kunnen niet beloven dat deze website ononderbroken zal zijn, of vrij is van fouten, bugs of virussen, en we zijn niet aansprakelijk als, om welke reden dan ook, deze website op enig moment of voor een computervirus- of systeemvrij is. Toegang kan op elk moment worden opgeschort zonder voorafgaande kennisgeving.

Auteursrechten

Het copyright op het materiaal op deze website behoort toe aan Spiralex BV of haar licentiegevers. Niemand mag enig deel van dit materiaal kopiëren, wijzigen, verzenden, distribueren, weergeven, reproduceren, publiceren, licentiëren of creëren of anderszins gebruiken voor openbaar of commercieel gebruik zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Spiralex BV. U mag individuele pagina’s alleen voor uw eigen persoonlijk gebruik bekijken of afdrukken.

Handelsmerken

De namen, logo’s en afbeeldingen op deze website die Spiralex BV, of derden en hun producten en diensten identificeren, zijn eigendomsmerken van Spiralex BV en/of de relevante derden. Niets op deze website wordt geacht enige licentie of recht van Spiralex BV of een derde partij te verlenen met betrekking tot een dergelijke naam, logo of afbeelding.

Overige intellectuele eigendomsrechten

De producten, diensten en technologie of processen die op deze website worden beschreven, zijn mogelijk onderworpen aan andere intellectuele eigendomsrechten die zijn voorbehouden aan Spiralex BV of haar licentiegevers of relevante derde partijen. Er wordt geen licentie verleend met betrekking tot dergelijke intellectuele eigendomsrechten.

Links naar andere websites

Deze site kan (hypertext) links bevatten naar andere sites waardoor gebruikers deze site kunnen verlaten en direct naar de gelinkte site kunnen gaan. De links zijn bedoeld om gebruikers van deze website te helpen en het opnemen van een link betekent niet dat wij de gelinkte site onderschrijven of hebben goedgekeurd. Wij hebben geen controle over gelinkte sites en zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor hun inhoud of enige link binnen dergelijke sites, of voor enige transmissie die wordt ontvangen van gelinkte sites.

Naleving van Anti-Omkoopwet

We erkennen dat omkoping en corruptie belangrijke problemen blijven in de wereldhandel, ondanks pogingen om ze te voorkomen. We streven ernaar om ervoor te zorgen dat ons bedrijf met volledige integriteit worden geleid en we hebben een duidelijk beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie, dat volledig wordt ondersteund door onze directeuren om ervoor te zorgen dat onze medewerkers onaangetast blijven door omkoping of corruptie.

Geen garanties of aansprakelijkheid

Deze website en de getoonde informatie, afbeeldingen, materialen en andere inhoud worden aangeboden zonder enige vertegenwoordiging of goedkeuring en zonder enige garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot alle geïmpliceerde garanties van bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk, compatibiliteit, veiligheid en nauwkeurigheid. Voor zover wettelijk toegestaan, zijn al deze voorwaarden en garanties hierbij uitgesloten.

Zonder beperking van het voorgaande, hoewel we ervoor zorgen dat de informatie, afbeeldingen, materialen en andere inhoud op deze website nauwkeurig zijn, geven we geen enkele garantie, expliciet of impliciet, dat ze accuraat, volledig of up-to-date zijn. U mag niet op de informatie vertrouwen om een ​​beslissing te nemen of actie te ondernemen. Wij aanvaarden geen enige aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website of voor het vertrouwen dat een persoon in de informatie stelt.

Spiralex BV is in geen geval aansprakelijk voor eventuele verliezen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van deze website of enige site die via deze website wordt bezocht, inclusief maar niet beperkt tot, verlies van winst, verlies van gegevens of verlies van goodwill (hetzij direct of indirect), noch enig economisch, gevolg-, indirect of bijzonder verlies.

Deze voorwaarden

Als een van deze voorwaarden onwettig, ongeldig of anderszins niet-afdwingbaar blijkt te zijn, zullen in de mate van dergelijke onwettigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid dergelijke voorwaarden worden verwijderd en van de websitevoorwaarden worden gescheiden. De overige afdwingbare voorwaarden blijven volledig van kracht en blijven bindend.

Niets in deze voorwaarden zal onze aansprakelijkheid uitsluiten of beperken voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid of zal uw wettelijke rechten beïnvloeden.

Wet

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving. Geschillen die met betrekking tot hen ontstaan, vallen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, onder de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse rechtbanken.

Telefoontjes en e-mails

Telefoongesprekken en e-mailcorrespondentie met Spiralex BV op de e-mailadressen die toegankelijk zijn via of verkregen zijn van deze website kunnen worden opgenomen of gecontroleerd. Door deze communicatiemethoden te gebruiken, stemt u in met het opnemen of volgen van uw oproepen en e-mails.

Verbeterd eigenaarschap

Spiralex BV doet er alles aan om uw privacy te beschermen en te respecteren. We zullen uw persoonlijke gegevens alleen verzamelen en gebruiken om services te leveren en in overeenstemming met de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming in Nederland.

Markten

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Veelgestelde vragen

Biedt u fabrieksrondleidingen aan?

 

Helaas bieden we geen rondleidingen aan. Alleen indien u een opdracht bij ons heeft lopen en dit onderdeel uit maakt van de afspraken.

Mag ik een brochure?

 

Alle brochures kunnen worden bekeken en gedownload op onze website. Wij maken geen gedrukte brochures meer.

Ik ben geïnteresseerd in een carrière bij Spiralex. Hoe kan ik solliciteren?

 

Alle actuele vacatures worden op onze website of linkedin-pagina getoond. Als je je interesse wilt registreren of een aanvraag wilt indienen, ga dan naar onze linkedin-pagina en volg de instructies. Vacatures voor stages worden hier ook geadverteerd.

 

 

Biedt u stageplaatsen aan?

 

Vanwege de grote hoeveelheid verzoeken die we krijgen voor werkervaringsplaatsen van de kinderen van onze medewerkers, kunnen we helaas op dit moment geen stageplaats aanbieden.

Ik zou graag willen samenwerken met Spiralex BV.

 

Helaas voor u, hebben wij voldoende samenwerkingsverbanden.

Hoe kan ik sponsoring aanvragen bij Spiralex BV?

 

We ontvangen veel verzoeken om sponsoring, financiering en donaties, en hoewel we een groot voorstander zijn van lokale goede doelen, kunnen we helaas niet alle goede doelen steunen die onder onze aandacht worden gebracht. Spiralex BV selecteert elk jaar een goed doel als onze primaire liefdadigheidsfocus.

Ik wil me aanmelden voor ‘My Spiralex’

 

Toegang tot het ‘My Spiralex’-portaal is exclusief voor bestaande klanten van Spiralex BV. Als u zich aanmeldt en we kunnen uw gegevens niet matchen, zullen we uw verzoek afwijzen. Als u denkt dat we een fout hebben gemaakt bij de beslissing, stuur dan een e-mail naar info@spiralex.nl o.v.v. My Spiralex.

Hoe vraag ik een conformiteitscertificaat aan?

 

Een gelijkvormigheidsattest is alleen verkrijgbaar voor producten, welke bij ons besteld zijn. Stuurt u een mail naar info@spiralex.nl o.v.v. Conformiteitscertificaat en met de volgende gegevens:

  • Uw bedrijfsnaam en adres
  • Uw ordernummer
  • Het product (en productienummer)
  • Contactpersoon
  • Email adres waar wij het certificaat naar toe kunnen sturen

Hoe kan ik een klacht indienen over mijn Spiralex product of de aan mij geleverde service?

 

Spiralex BV zet zich in voor het produceren en leveren van producten en diensten van de hoogste standaard, maar we begrijpen dat er soms iets mis kan gaan. Als u zich zorgen maakt of op enigerlei wijze ontevreden bent, bezoek dan deze pagina voor meer informatie.

Informatie aanvragen

Contact

Neem gerust contact met ons op