Condensaatkoeler

22 april 2017

Condensaatkoelers worden gebruikt in stoomtoepassingen, waarbij het condensaat geloosd wordt om af te voeren of te verwijderen. In dit geval ging het om stoom dat tot condensaat afgekoeld diende te worden. De koeler koelt 3 barg stoom af van 143ºC naar ca. 80ºC en gebruikt daar water va 60ºC voor. Wij hebben hiervoor een standaard unit gekozen; de gecoilde buizenwarmtewisselaar. Het voordeel van dit type warmtewisselaar is, dat de coils flexibel om een kern geproduceerd zijn en daardoor thermische uitzettingen en drukstoten op kunnen vangen. Aangezien een condensaatkoeler “verzopen” staat te werken (in de warmtewisselaar zit condensaatwater en stoom, wat drukstoten kan veroorzaken), is dit een juiste keuze om beschadigingen in de warmtewisselaar te voorkomen.