Slib-slib warmteterugwinning

Spiralex warmtewisselaars voor slibverwerking

Slib wordt geproduceerd uit de behandeling van afvalwater ter plaatse (bijv. Septische tank) en off-site (bijvoorbeeld geactiveerde slib) systemen. Slib is viskeus, bevat kleine deeltjes en is vaak wisselend van samenstelling.
Energie kan worden teruggewonnen van slib door middel van methaangasproductie tijdens anaërobe vertering of door verbranding van gedroogd slib, maar energieopbrengst is vaak onvoldoende om het gehalte aan slibwater te verdampen, of aan krachtblowers, pompen of centrifuges die nodig zijn voor ontwatering.
Toch dient men het slib te behandelen. Met name het indikken of het terugwinnen van energie uit het slib is populair. Dit is niet gemakkelijk, daar het slib veel kleine deeltjes bevat welke gemakkelijk neerslaan. Een ander “probeem” voor energieterugwinning van slib is de kleine temperatuursverschillen waarmee gewerkt wordt. Een extra loop, als bescherming van de apparatuur tegen vervuiling, is dan ook niet gewenst.

Wij beschrijven in de bijlage onze oplossing met de Spiralex® buizenwarmtewisselaar. Wij gebruiken deze dan als regenerator, of te wel een slib-slib warmtewisselaar (zowel in de buis als in de mantel stroomt slib). Door de corrugatie van de buizen wordt het slib in beweging gehouden en kan niet neerslaan in de warmtewisselaar, wat de looptijd verlengt en vervuiling tegen gaat.

  • Jaar: 2013
  • Product: Afvalwater
  • Categorie: Spiralex Buizenwarmtewisselaar

Informatie aanvragen

Contact

Neem gerust contact met ons op