Bio afvalstroom

Spiralex warmtewisselaars voor farmaceutische afvalstromen

Vaak is de verwerking van afvalstromen in farmaceutische productfaciliteiten en laboratoria onder belicht. Dit komt mede, omdat deze apparatuur niet in contact komt met farmaceutische producten of zichtbaar is in het onderzoekgedeelte van het laboratorium. Verborgen onder de zogenaamde “utiliteitsapparatuur”, is deze apparatuur en systemen enorm belangrijk voor de dagelijkse gang van zaken en het behouden van de milieuveiligheid. Daar milieuveiligheid een steeds kritischer wordt, is het zeer belangrijk om procesafvalstromen veilig en economisch te verwerken. Bewustzijn van dergelijke systeemontwerpen, eisenpakket en restricties is even belangrijk als anderen processen.

Procesgebieden die de ontsmetting van biologisch gevaarlijke vloeistoffen en vaste afvalstoffen uitvoeren, omvatten bio-procesfaciliteiten, zoals biotechnologische onderzoekslaboratoria, infectiebeheercentra, dier- en menselijke pathologie laboratoria, militaire onderzoek, infectieziekenhuizen, universitaire onderzoekslaboratoria, medische onderzoekinrichtingen, farmaceutische productielocaties en zelfs voedselverwerkende installaties.

Effluentstromen kunnen worden gesteriliseerd door thermische of chemische processen. Deze processen kunnen continue of batch processen zijn. Sterilisatie is een gedefinieerd, gevalideerd proces om alle levensvatbare micro-organismen uit het effluent te laten inactiveren voorafgaand aan het afvoeren. Dit zorgt ervoor dat het afvalwater veilig kan worden afgevoerd naar het afvoersysteem. Voor afwatering van afvalwater is de term “validatie” wellicht niet de juiste term, maar wanneer het gebruikt wordt, verwijst het in het algemeen naar een gekwalificeerd processysteem door middel van microbiële testen.

 

Project

Spiralex BV levert een stand-alone batchsysteem voor het steriliseren van bio-afvalstromen. Tevens behoort een continue processysteem ook tot de mogelijkheden, alleen zijn deze altijd klant specifiek. In de documentatie, als pdf toegevoegd, vind u meer informatie omtrent deze systemen.