CHAPTER TWO

EMPEDOCLES

In het vorige deel beschreven we hoe Heraclitus vuur als warmte zag. Het oude Griekse concept van vier basiselementen, zijnde aarde (γῆ gê), water (ὕδωρ hýdōr), lucht (ἀήρ aḗr) en vuur (πῦρ pŷr), dateert uit de pre-socratische tijd en bleef bestaan ​​gedurende de middeleeuwen en tot de Renaissance, die het Europese denken en de cultuur sterk beïnvloedde.

De vier klassieke elementen van Empedocles en Aristoteles werden geïllustreerd met een brandende boomstam. De boomstam geeft alle vier de elementen vrij wanneer het wordt vernietigd.

De Siciliaanse filosoof Empedocles (ca. 450 v.Chr.) bewees dat lucht een aparte substantie was door op te merken dat een in water omgekeerde emmer niet met water werd gevuld, maar dat er een zak met lucht in opgesloten bleef. Vóór Empedocles hadden Griekse filosofen gedebatteerd welke substantie het oorspronkelijke element was waaruit al het andere was gemaakt; Heraclitus was een voorvechter van vuur, Thales ondersteunde water en Anaximenes zocht lucht. Anaximander voerde aan dat de oorspronkelijke substantie niet een van de bekende substanties was, maar erin kon worden omgezet, en in elkaar. Empedocles was de eerste die vier elementen voorstelde: vuur, aarde, lucht en water. Hij noemde ze de vier “wortels”.

Empedocles (ca. 492 v.Chr. tot ca. 432 v.Chr.) was een ziener, staatsman, dichter en vooral arts en filosoof uit Acragas, Sicilië. Volgens klassieke bronnen toonde hij graag zijn rijkdom en zag hij zichzelf als een god, verrichtte hij wonderen en maakte hij zich nuttig voor zijn medeburgers, zodat hij een populair persoon werd. Zijn filosofie is eclectisch (het combineren van kenmerken van verschillende bouwstijlen of kunststromingen tot een bevallig geheel). Alles zou bestaan uit een mengsel van vier eeuwige elementen (water, lucht, vuur en aarde). Twee natuurkrachten, Liefde en Strijd, werken daar op in en zorgen voor ontstaan en vergaan van de dingen. De krachten nemen om de beurten toe en af in dominantie, zodat de kosmos een eeuwige cyclus doormaakt van toenemende scheiding en vereniging. Leven ontstaat door een balans van beide. Het eerste leven bestaat uit goddelijke daimonen (een meestal goedwillend wezen dat ergens tussen goden en stervelingen in staat, een bovennatuurlijk wezen zoals een lagere godheid). Die worden corrupt en moeten vervolgens een reeks van reïncarnaties doormaken om weer zuiver te worden. De mens is zo’n tussenstadium van incarnatie. Plato, Lucretius en neoplatonisten gebruikten ideeën van Empedocles, en de elementenleer werd van grote invloed in de premoderne wetenschap, zoals geneeskunde en alchemie. De anekdotes over Empedocles’ leven en dood werden vooral vanaf de zeventiende eeuw gebruikt in kunst en literatuur door bijvoorbeeld schrijvers als Friedrich Hölderlin.

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Veelgestelde vragen

Biedt u fabrieksrondleidingen aan?

 

Helaas bieden we geen rondleidingen aan. Alleen indien u een opdracht bij ons heeft lopen en dit onderdeel uit maakt van de afspraken.

Mag ik een brochure?

 

Alle brochures kunnen worden bekeken en gedownload op onze website. Wij maken geen gedrukte brochures meer.

Ik ben geïnteresseerd in een carrière bij Spiralex. Hoe kan ik solliciteren?

 

Alle actuele vacatures worden op onze website of linkedin-pagina getoond. Als je je interesse wilt registreren of een aanvraag wilt indienen, ga dan naar onze linkedin-pagina en volg de instructies. Vacatures voor stages worden hier ook geadverteerd.

 

 

Biedt u stageplaatsen aan?

 

Vanwege de grote hoeveelheid verzoeken die we krijgen voor werkervaringsplaatsen van de kinderen van onze medewerkers, kunnen we helaas op dit moment geen stageplaats aanbieden.

Ik zou graag willen samenwerken met Spiralex BV.

 

Helaas voor u, hebben wij voldoende samenwerkingsverbanden.

Hoe kan ik sponsoring aanvragen bij Spiralex BV?

 

We ontvangen veel verzoeken om sponsoring, financiering en donaties, en hoewel we een groot voorstander zijn van lokale goede doelen, kunnen we helaas niet alle goede doelen steunen die onder onze aandacht worden gebracht. Spiralex BV selecteert elk jaar een goed doel als onze primaire liefdadigheidsfocus.

Ik wil me aanmelden voor ‘My Spiralex’

 

Toegang tot het ‘My Spiralex’-portaal is exclusief voor bestaande klanten van Spiralex BV. Als u zich aanmeldt en we kunnen uw gegevens niet matchen, zullen we uw verzoek afwijzen. Als u denkt dat we een fout hebben gemaakt bij de beslissing, stuur dan een e-mail naar info@spiralex.nl o.v.v. My Spiralex.

Hoe vraag ik een conformiteitscertificaat aan?

 

Een gelijkvormigheidsattest is alleen verkrijgbaar voor producten, welke bij ons besteld zijn. Stuurt u een mail naar info@spiralex.nl o.v.v. Conformiteitscertificaat en met de volgende gegevens:

  • Uw bedrijfsnaam en adres
  • Uw ordernummer
  • Het product (en productienummer)
  • Contactpersoon
  • Email adres waar wij het certificaat naar toe kunnen sturen

Hoe kan ik een klacht indienen over mijn Spiralex product of de aan mij geleverde service?

 

Spiralex BV zet zich in voor het produceren en leveren van producten en diensten van de hoogste standaard, maar we begrijpen dat er soms iets mis kan gaan. Als u zich zorgen maakt of op enigerlei wijze ontevreden bent, bezoek dan deze pagina voor meer informatie.

Informatie aanvragen

Contact

Neem gerust contact met ons op